Narvik Videregående Skole - IKT servicefag - Samarbeidspartnere

Våre elever er hver år utplassert 2 + 3 uker ute i bedrift.  På den måten får elevene vise seg fram på en god måte i tillegg til at de oppnår god arbeidserfaring.

Utplasseringsbedrifter

Narvik Kommune - Norges Arktiske Universitet - UiT - FUNN IT - NFS - Narvik Data - Steigen Kommune - Vågan Kommune - Avarde - Vestvågøy videregående skole 

Eksterne kurs

Alleen 6 - hvert år - innføringskurs i IKT på nettbrett, bærbar og PC.

 

Kidsakoder/valgfag

Enkelte år som i år kjøre IKT servicefag falgfaget Programmering og teknologi i ungdomsskolen.  I år kjører vi dette faget på Ankenes ungdomskole der vi har 30 elever som vi skal følge hele året.