Forsvaret

Forsvaret tar inn lærlinger fra IKT servicefag hvert år - dette er en utmerket måte å få tatt førstegangstjenesten, få lederutdanning og gjennomgå læretiden på EN gang.

Offentlige og private bedrifter - i dette området er det for eksempel FUNN IT - Avarde - UiT - og Narvik Videregående skole.

Læretiden er 2 år.

 

Forkurs UiT - Narvik

Forkurset er beregnet for studenter som ikke har tilstrekkelig bakgrunn fra videregående skole og passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.Disse kan i løpet av ett år skaffe seg kompetanse og nødvendig grunnlag i forhold til bachelor i ingeniørfag og 5-årig sivilingeniørutdanninger. Forkurset gir ikke generell studiekompetanse for andre typer studier. 

Forkurset er 1 år

 

Påbygging - Narvik 

Påbygning – 1 år ved Narvik Videregående Skole

 

Deretter kan du jobbe som IKT servicemedarbeider eller ta høyere utdanning.

 

Y-Veien - Narvik

Har du et yrkesfag, og lurer på om du kan bli ingeniør innenfor datateknikk? Du kan da ta et bacheloringeniørstudium på tre år gjennom opptak via y-vei. Med 2-årig yrkesfagutdanning fra vgs, 2-årig lærlingetid og passende fagbrev, så er du kvalifisert. Det er et krevende studium, spesielt det første studieåret. Likevel, det er verd innsatsen, for med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!